EEN RELATIEMAGAZINE
MET, VOOR EN DOOR
DE KLANT
Tint magazine

PERGAMIJN ONDERSTEUNT EN BEGELEIDT MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING: THUIS OF OP ÉÉN VAN HAAR LOCATIES IN MIDDEN- EN ZUID-LIMBURG. TWEE KEER PER JAAR (ZOMER EN WINTER) ONTVANGEN VERTEGENWOORDIGERS VAN CLIËNTEN EN VRIJWILLIGERS VAN PERGAMIJN EEN RELATIEMAGAZINE.

DOELSTELLING

Positief imago en beeld scheppen van Pergamijn en de doelgroep op de hoogte houden van de belangrijkste ontwikkelingen binnen Pergamijn. Stel daarnaast een scherpere bladformule op en laat de vormgeving aansluiten bij de nieuwe vormgeving. Daarnaast is er behoefte om vaker te kunnen communiceren dan twee keer jaar in de vorm van een digitale nieuwsbrief.

OPLOSSING

Een magazine voor, door en met de cliëntenraad en cliënten. Samen met hun hebben wij de rubrieken middels een tweetal sessies ingevuld. Tevens hebben wij een workshop verzorgd voor cliënten, zodat zij de fotografie van het magazine verzorgen.

De naam van het vorige magazine was Kwarto, verwijzend naar de frequentie waarmee het magazine oorspronkelijk uitkwam. Aangezien het magazine twee keer per jaar uitkomt, was het voor ons aanleiding om een nieuwe naam voor te stellen. Aanleiding daarvoor was de diversiteit van de cliënten van Pergamijn. Het magazine hebben wij dan ook TINT genoemd.

Om een duidelijke link te maken naar de digitale nieuwsbrief hebben wij deze de naam TINTJE gegeven. Om het magazine voor cliënten die moeite hebben met lezen toegankelijker te maken, worden audiofragmenten ingebouwd die via de nieuwsbrief worden verstuurd.