De Roos   illustraties 01
#Pluk De Roos
Praktijk de Roos

Praktijk de Roos biedt een laagdrempelige, eigentijdse en persoonlijke deskundigheid vanuit een psychologisch kader aan kinderen, jeugdigen (tot 18 jaar) en opvoeders, waarbij de focus wordt gelegd op gedrags-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen.

DOELSTELLING

Door de groei van Praktijk de Roos in zowel vestigingen als medewerkers wordt communicatie steeds belangrijker, zowel interne als extern. Praktijk de Roos heeft hierbij de hulp ingeschakeld van Ad Eight om zowel intern als extern de communicatie te ondersteunen, te ontwikkelen en te optimaliseren.

OPLOSSING

#PLUKDEROOS! We hebben samen met het team van Praktijk de Roos, o.b.v. de nieuwe missie en visie, een nieuwe branding en campagne ontwikkeld. Het campagnethema #PLUKDEROOS heeft een dubbele betekenis. Intern staat het voor werkgeluk en extern staat het voor cliënten, de campagne uiting zet je aan om je eigen geluk te grijpen.

We zijn begonnen met het in kaart brengen van programma’s, middelen en communicatiekanalen er zijn binnen de praktijk. Door de groei en het toenemen van het aantal medewerkers is het nog belangrijker om goed om de hoogte te blijven. Daarom hebben wij een extranet ontwikkeld. Daaraan hebben we ook een productietool gekoppeld, samen met Nettt interactieve media. Zo zijn alle medewerkers altijd op de hoogte van de laatste updates en gewerkte uren.

Ook zijn we aan de slag gegaan met posters en infographics. Deze infographics geeft het verloop en proces van een client weer. Medewerkers  kunnen deze inzetten tijdens het gesprek met een client maar ook gemakkelijk een nieuwe collega uitleggen hoe dit proces er uitziet.

We verzorgen ook de middelen zoals signing, digitale nieuwsbrieven, de nieuwe website en social media ondersteuning, middels Adcare.