Thumbnail maakplaats
Ruimte geven aan creatieve makers!
Maakplaats

Maakplaats verrijkt en versterkt de bestaande culturele basisinfrastructuur van Roermond. Initiatiefnemers die eerder niet in beeld waren, worden door de projecten die vanuit Maakplaats zijn ontwikkeld, zichtbaar en krijgen een kans zich te ontwikkelen als kunstenaar of artiest.

DOELSTELLING

Zorg dat Maakplaats bekend wordt gemaakt onder makers binnen de gemeente Roermond, zodat zij via Maakplaats in contact kunnen komen met de redactieraad. Zij kunnen deze makers helpen hun ideeën verder te ontwikkelen.

OPLOSSING

We hebben de website maakplaats-roermond.nl ontwikkeld, waarop makers zich kunnen aanmelden en in contact kunnen komen met de redactieraad van Maakplaats. Deze kan makers helpen om hun ideeën en dromen verder vorm te geven. Naast de website verzorgen we ook uitnodigingen en de social media kanalen van Maakplaats, middels Adcare. Tevens hebben we het Maakplaats boekwerk ontwikkeld, waarin inspirerende voorbeelden staan van ‘Maakplaats projecten’.