Onderwijs volgens
Swalm & Roer
Swalm & Roer

KINDEREN VOORBEREIDEN OP DE TOEKOMST, DAT IS DE TAAK VAN STICHTING SWALM & ROER. DOOR INNOVATIEF, UITDAGEND EN PASSEND ONDERWIJS TE BIEDEN, WAARDOOR TALENTEN VAN KINDEREN TOT HUN RECHT KOMEN. STICHTING SWALM & ROER BEGEEFT ZICH IN EEN BIJZONDER EN DIVERS ONDERWIJS LANDSCHAP IN ROERMOND E.O. VAN STEDELIJKE TOT PLATTELANDSSCHOLEN EN VAN MONTESSORI TOT REGULIER ONDERWIJS. IN MULTICULTURELE WIJKEN EN BUITENWIJKEN.

DOELSTELLING

Zet Stichting Swalm & Roer meer op de kaart, zonder de eigen identiteit van de 23 afzonderlijke scholen aan te tasten. Versterk het imago van de stichting achter de scholen om de arbeidsmarktcommunicatie te ondersteunen, interne communicatie tussen de verschillende scholen te verbeteren en het beeld bij stakeholders te versterken.

OPLOSSING

Wij hebben samen met diverse medewerkers van Swalm en Roer een positioneringstraject opgestart. Middels een workshop en een aantal klankbordsessies hebben we gezamenlijk de nieuwe positionering geformuleerd en zijn de kernwaarden herijkt. De innovatieve manier van onderwijs, de grote diversiteit, maatwerk per school, de korte lijnen en persoonlijke manier van omgang typeren Swalm & Roer. Swalm & Roer doet dat op haar manier. Passend binnen de onderwijsrichtlijnen, maar altijd vertaald naar de eigen organisatie. Dit hebben we vertaald naar een campagneconcept; …Volgens Swalm & Roer. Dat hebben we doorgevoerd naar: digitale nieuwsbrieven, relatiemagazine, ludieke acties medewerkers, open dagen, intranet, corporate design, personeelswerving online en social media. Aangevuld met ons Ad Care abonnement voor de structurele zorg voor alle communicatieacties en uitvoer.