Voor de klas   website Ad Eight2
De vacaturebank voor het primair onderwijs in Midden-Limburg
Klasse voor de klas

Klassevoordeklas.nl is een samenwerking tussen 5 Midden-Limburgse schoolbesturen in het primair onderwijs (Stichting Swalm & Roer, SPOLT, MeerderWeert, Eduquaat en Wijzers in Onderwijs). Door samen te werken op het gebied van o.a. personeelswerving willen deze stichtingen de vele banen in het onderwijs zo goed mogelijk invullen. Tevens kunnen werknemers beter begeleid worden, zodat zij betere doorgroeimogelijkheden en loopbaanperspectief krijgen.

DOELSTELLING

De schoolbesturen kenmerken zich door een persoonlijke aanpak. Daarnaast bieden de schoolbesturen een diversiteit aan scholen en allerlei vormen van onderwijs aan. De vraag? Ontwikkel een gezamenlijk portal voor de werving van personeel, zodat we gezamenlijk de werving van de verschillende stichtingen onder de aandacht kunnen brengen.

OPLOSSING

We hebben het wervingsportal klassevoordeklas.nl ontwikkeld. Van het bedenken van de naam, branding/design tot opleveren van het online portal. Op dit online portal vind je de laatste vacatures van de samenwerkende stichtingen. Tevens hebben wij de strategie en uitingen ontwikkeld voor de introductie- en wervingscampagnes van klassevoordeklas.nl. Er wordt echter niet alleen naar de werving gekeken. De campagne is inmiddels uitgebreid met de jongerencampagne jijstaatvoordeklas.nl. Een imagocampagne om jongeren te interesseren voor het onderwijs. Ook de interne campagne (stajijrelaxedvoordeklas) om aandacht te geven aan werk/privé balans is opgestart.